SPS HEKTOR Professionel skrift- og Skyggefjerner

timesolution

725,00 kr.
 
Varenummer: (SKU) 180205

SPS HEKTOR Professionel 5L

SPS Hektor rensemiddel er et meget effektivt produkt til at fjerne farver og skygger, der er svære at rengøre.

SPS Hektor må kun anvendes på overflader, der tåler syrer.

Sådan bruges produktet:

Appliker SPS Hektor på skriften/skyggerne, og lad det virke i 1-5 min, spul af med temperatur og tryk tilpasset til overfladens beskaffenhed.

Emballage: 5 liter dunk

Dosering: Koncentrat

Opbevaring: Frostfrit i originalemballagen

pH: 1

Forbrug: Ca. 0,1 - 0,3 liter/m2

ADR: UN 1993 Brandfarlig væske, 2, III

Eksponeringskontrol:

Anvend egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal der anvendes beskyttelseshandsker.

Øjen- og hudbeskyttelse bør anvendes ved risiko for stænk eller hudkontakt.


Opfylder EU krav til rengøringsmidler.

Link til produktblad >>

Link til sikkerhedsblad >>

Udvalgte mærker - Klik på logo for at se kollektion