DI eller RO vandrensning til vinduespolering

DI

DI er den Engelske betegnelse for (de-ionised water), på Dansk står DI for deioniseret vand eller ionbyttet vand.

Hvad er DI ionbytning?

Visse kemiske forbindelser er i stand til at tiltrække og binde opløste ioner i vand.
Disse stoffer kaldes ionbyttere.
Mange af disse stoffer kendes fra naturen (f.eks. zeolit, kitosan og aluminiumsilikat), men i dag fremstilles de fleste dog syntetisk.

Ionbyttermaterialet kan være på fast eller flydende form.
Det mest almindelige i dag er, at ionbytteren coates på små polystyren kugler (harpiks), der har en meget store indre overflade (50-100 m²/g).
Disse aktive harpikskugler kaldes ofte ionbyttermasse eller simpelt hen harpiks.

De aktive kemiske grupper er typisk, Kationbytter & Anionbytter

I kationbytteren optages de positive ioner (kationerne). Det kan være simple metalioner.

I anionbytteren optages de negative ioner (anionerne). Det er normalt saltrester.

Ved ionbytningen får vi brintioner og hydroxylioner i vandet i stedet for metalioner og saltrester.
Da brintioner og hydroxylioner danner vand, får vi med andre ord vand uden ioner.
Dette vand kaldes afsaltet vand, deioniseret vand eller demineraliseret vand.

Fordele ved kun at benytte DI til vinduespudsning:
Råvand laves om til rent vand uden spildvand (koncentrat).
Billig i anskaffelse.

DI ulæmper til vinduespudsning:
Dyr i drift - op til kr.700,00 pr. 1000Liter
I områder med hårdt vand, +100 ppm SOM DET ER I HELE DANMARK mættes granulaten meget hurtigt, hvilket gør det til en uholdbar løsning ved jævnlig brug til vinduespudsning.
Den fungerer stort set ikke ved temperaturer under 8C og over 30C
Der sælges desværre granulat i blandingsdorholdet 1:1 hvilket er fuldstændigt .

Vinduespudsning.com anbefaler:
1: At benytte rotationsmodellen hvis der udelukkende benyttes DI rensemetoden.
Det betyder 2 eller 3 stk. DI filter tanke der sættes i serie.

2: At forbehandle vandet før det løber igennem granulatmassen.
Dette kan gøres med et sedimentforfilter, multimediefilter, og /eller et anti-scale nano filter.
Herved kan der opnåes ganske store besparelser.

Her er ca.tal for rense-effektiviteten <1ppm beregnet ved 25liter granulat:

PPM                         Liter
60                         11500
130                         5700
190                         3850
250                         2850
300                         2300
380                         1900
450                         1650
510                         1450
580                         1250
640                         1150

 

Levering af omvendt osmose deioniseret rent vand

DI udstyr til deioniseret / ionbyttet vand

Eksempler på kundespecifikke rentvandssystemer

-

RO

RO er den Engelske betegnelse for (reverse osmosis) på Dansk står RO for Omvendt Osmose.

Hvad er RO Omvendt Osmose?

Den omvendt osmose startes med at det filterede vand ledes ind over en eller flere membranhinder.

Man sætter vandet under et tryk, der er stærkt nok til at presse vandet i modsat retning, så membranhinden bruges som et filter.

Næsten alle resterende forureninger bliver afvist, men noget slipper igennem alligevel.

De mikroskopiske porer i osmose membranen er tilpasset vandmolekylet og slipper derfor ikke forureninger igennem som f.eks. tungmetaller, kemikalier, vira, bakterier, fordi alle disse stoffer er større end et vandmolekyle.

Oxygen O2 og CO2 slipper igennem fordi det er mindre end vandmolekylet, derved bevares oxygen i vandet.

Det er er tilbage – meget meget lidt, 4 – 50 PPM – fjernes så ved hjælp at en ionbytter (granulatfilter), så der opnåes 0 PPM.

Ydeevnen er bedre i et Ro (omvendt osmose) vandrensningssystem når råvandet er varmt.
Produktions volumen ltr/min, er meget bedre når vandet er varmt (lunkent).
Når der tilføres koldt råvand til et vandrensningssystem med RO (omvendt osmose) er produktions volumen ltr/min, betydelig mindre, ligeledes vil spildprocenten forhøjes ved kold råvandstilførsel.

Fordele ved at benytte RO i kombination med DI til vinduespudsning:
RO membranen filtrere 95/99% af vandet før DI filteret
95 % besparelse på DI granulat

RO ulæmper til vinduespudsning:
RO membranen kan ikke tåle klor derfor skal vandet forrenses igennem et kulfilter.
RO membranen kan ikke tåle frost.

Spørgsmål ofte stillet om vandrensningssystemer

Vandrensningsanlæg og udstyr til vinduespudsning med rent vand

Eksempler på kundespecifikke rentvandssystemer