Spørgsmål ofte stillet om vandrensningsanlæg til vinduespudsning

Kan man benytte vandrensningssystemet når det er koldt

Selv når der er frostgrader kan man benytte rent vand til vinduespudsning.
Det er sjældent at vinduets yderside er under frysepunktet.
Ligesom traditionel vinduespudsning kan der blandes Isopropanol i det rene vand – det pletter ikke!
Det største problem når der er frost, er den skøjtebane der udvikles på fortorvet.
Tag RIGELIGT med salt med. Og afspærring.

Hvad er en vandførende teleskopstang

Det er en teleskopstang hvor der i den ene ende er monteret en børste, og i den anden ende tilsluttet vand via´ en vandslange, eller ved gennemløb i teleskopstangens hulrum.
Teleskopstangen trækkes ud til den ønskede arbejdshøjde, og ved en simpel teknik vaskes rammen og vinduet med det rene vand.

Der er forskellige teleskopstænger, hvilken skal jeg vælge

Valget af teleskopstang er normalt afhængig af budgettet.
En let teleskopstang med minimal flex er at foretrække, frem for en tung teleskopstang med stor flex.
Køb en stang med så lille flex som muligt og gerne en let stang.
Du vil efter en lang dags arbejde værdsætte en let teleksopstang med lille flex og en god letvægts-børste.
En tung teleskopstang med en tung børste på en tung svanehals der flexer i en stor bue giver dårlig kontrol, og i sidste ende et dårligt resultat.

Hvorfor holder vinduer vasket med rent vand sig renere længere

Normalt fordi erfarne brugere af vandrensningssystemer også vasker rammerne omkring vinduet.
Desuden benyttes ingen tilsætningsstoffer så vinduet efterlades totalt fri for efterladenskaber der kan tiltrække og fastholde skidt.

Er vamt rent vand bedre end koldt rent vand

Konklusionen ved langvarige studier af begge metoder, viser at det er selve strukturen af det rene vand der har en rensende effekt, ikke om det er koldt eller varmt.
11 januar 2011 Kommentar fra Vinduespudsning.com:
Som et led i vores undersøgelser og studier af forskellige teknikker kan vi konkludere at varmt rent vand giver et langt bedre flow på de fleste typer vinduer når det er koldt. Det betyder bedre resultat og mindre vandforbrug. At det varme vand også er komfortabelt er kun et plus. Vi er også overbevist om at beskidte opgaver klares hurtigere.

I 2007 advarede en førende leverandør af DI granulat vinduespudserindustrien om at varmt deioniseret vand kunne virke skadelig og ætsende på visse typer af rammer. Når deioniseret vand varmes op forlader ilten vandet – koncentrationen af opløst kuldioxid bliver større – Og derved bliver vandet “mere” ætsende.
Så – tænk dig om hvis du benytter varmt rent vand. Forbehandling af rammer kan være nødvendigt.
17 November 2010 Kommentar fra Vinduespudsning.com:
Vi har nu lavet flere forsøg med at opvarme vand i både lukkede plasttanke og åbne glaskolber.
Vi fandt ingen ændring i PH værdien af væsentlig betydning.

Vi målte det rene 0PPM vand inden opvarmning til PH 5,3 - 5,6 ved 15C.
Efter opvarmning 70C målte vi PH værdien til 5,2 - 5,6.

Er ydeevnen bedre i et Ro (omvendt osmose) vandrensningssystem når råvandet er varmt

Produktions volumen ltr/min, er meget bedre når vandet er varmt (lunkent).
Når der tilføres koldt råvand til et vandrensningssystem med RO (omvendt osmose), er produktions volumen ltr/min, betydelig mindre, ligeledes vil spildprocenten forhøjes ved kold råvandstilførsel.

Hvilket rentvandssystem skal jeg vælge

Prøv at forudse følgende:

Hvor mange skal benytte systemet ?
Hvor mange opgaver forventer du at løfte på een dag ?
Kan du få kunden til at levere råvandet ?
Har du plads i bilen til både vandtank og vandrensningsanlæg, og kan bilen stå frostsikkert ?

Er det små opgaver i løbet af een uge, kan du måske nøjes med et mobilt system hvor du henter vand fra kunden, eller du kan nøjes med en 250liter vandtank i bilen.
Har du store erhvervs & industri opgaver har du måske brug for en 600liter eller en 1000liter vandtank med en kraftig pumpe, eller en mobil løsning med direkte vandflow hvor du tager vand fra kunden.

Undersøg kvaliteten af vandet i de områder du henter vand og find ud af om et DI anlæg er nok.
Hvad er DI (deionisering) og RO (Omvendt Osmose)

Hvis jeg kun benytter DI metoden (deionisering), (ionbyttet vand) hvor længe holder granulatet/ionbyttermassen så ?

Hvis vandet er mere end 2ppm kommer der synlige pletter på vinduerne.

1 liter DI granulat holder i størsteparten af danmark til 100 til 300 liter vand

DI granulat metoden er ret dyr hvis den benyttes alene og der er hårdt vand, som er tilfældet i danmark.

Vinduespudsning.com anbefaler:
1: At benytte rotationsmodellen hvis der udelukkende benyttes DI rensemetoden.
Det betyder 2 eller 3 stk. DI filter tanke der sættes i serie.

2: At forbehandle vandet før det løber igennem granulatmassen.
Dette kan gøres med et sedimentforfilter, multimediefilter, og /eller et anti-scale nano filter.
Herved kan der opnåes ganske store besparelser.

Her er ca.tal for rense-effektiviteten <1ppm beregnet ved 25liter ionbyttermasse granulat:

PPM                         Liter
60                         11500
130                         5700
190                         3850
250                         2850
300                         2300
380                         1900
450                         1650
510                         1450
580                         1250
640                         1150

 

Vandrensningsanlæg og udstyr til vinduespudsning med rent vand >>

Eksempler på kundespecifikke rentvandssystemer >>